Dữ liệu Exif : Cái này để làm gì ?

Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh, Những điều cần biết cho người mới tập chụp - 3 năm trước

EXIF là gì? Viết tắt cụm từ “Exchangeable Image File Format” thành EXIF là một tiêu chuẩn để xác định thông tin liên quan đến một bức ảnh được tạo bởi một thiết bị ghi hình cụ thể, các thông số phơi sáng của máy ảnh, tiêu cự, cân bằng trắng, ngày...